Fjerning av oljefyr og oljetank

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger fra 2020

1.januar 2020 er det slutt, da iverksettes et nasjonalt forbud mot oljefyring. Alle med parafinkamin eller oljekjel må slutte å fyre med fossil olje etter 1.januar 2020. En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig. Som huseier er det du som er ansvarlig ved en eventuell oljelekkasje.

Bilde av en gammel oljetank

2018 er siste året med fullt tilskudd! 

2018 er siste året med fullt tilskudd. Du kan nå få støtte opp til 50 000 kr for å fjerne oljefyr og tank i din helårsbolig, dersom du i tillegg har installert en fornybar varmekilde som er støttet av Enova. 

Du får et fast støttebeløp på 20 000 hvis du bytter ut oljefyren og erstatter den med en varmeløsning som støttes. Erstatter du oljefyren med en av disse alternativene kan du få: 

  • Luft/vann varmepumpe inntil 40 000 kroner
  • Væske/vann varmepumpe inntil 50 000 kroner
  • Biokjel inntil 45 000 kroner
  • Bioovn med vannkappe inntil 30 000 kroner

Støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles i 2020!  

Når en hel nasjon skal konverteres, kan tiden bli knapp, derfor er det viktig å komme i gang!

Kontakt din lokale VVS Ekspert i dag, og be om en befaring hos deg. 

  

  

  

Kilde: Enova