Viktig å tenke på før du kjøper varmtvannsbereder

Oso varmtvannsbereder

1: Varmtvannsberederens levetid

En varmtvannsbereder i kobber og stål har en anbefalt brukstid på 10-20 år, mens en som er i rustfritt stål har en levetid på ca 20 år. Noen kortere, andre lengre. Det er på tide å vurdere utskiftning om berederen du har i dag begynner å lekke, om den avgir mye varme eller produserer ujevnt med varmtvann. Det kan også være lurt å ha i bakhodet at alle produkter i hjemmet som er tilknyttet vann, bør skiftes ut før en eventuell funksjonssvikt og medfølgende vannskade oppstår. 

2: Varmtvannsbereder størrelse

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå bruker hver nordmann i dag nesten 200 liter vann i døgnet. Og størrelsen på varmtvannsberederen øker i takt med vannforbruket. Før var det vanlig med beredere på 100-150 liter, mens det nå blir mer og mer vanlig med beredere på 250-300 liter

Avklar behov for varmtvann

Familie på 4, samboer eller singel? Behovet for varmtvann varierer, men en tommelfingerregel er å velge litt større bereder enn du tror er nødvendig. For liten kapasitet på varmtvannet kan fort bli et irriterende hverdagsmoment! 

Generell anbefaling etter personer i husholdningen:

  • 1-3 personer i husholdningen: 120 liters bereder
  • 3-4 personer i husholdningen: 200 liters bereder
  • 4-5 personer i husholdningen: 250 liters bereder
  • 5 eller flere i husholdningen: 300 liters bereder

Tallene over bør tas med i betraktningen ved kjøp av bereder, men er selvfølgelig individuelle. Trendene med store dusjhoder, større badekar og mer tidsbruk på badet øker vannforbruket ytterligere. 

3: Plassering: hvor skal varmtvannsberederen stå? 

Nye krav fra 1.4.2013 krever at ved nyinstallasjon av varmtvannsbereder må det enten være sluk i gulvet eller lekkasjesikringssystem. Mange lekkasjer fra beredere oppdages sent, og da kan det allerede ha oppstått store skader. Dette på grunn av at berederens plassering ofte er bortgjemt i et skap, bod eller i en kjeller uten særlig tilsyn. 

4: Smarte berederløsninger

Ekspressbereder

Med en ekspressbereder får du varmtvann opp til 3 ganger raskere enn med en vanlig bereder, uten å bruke mer strøm. Disse berederne har to kammer, og fungerer slik at vannet varmes opp vekselsvis. 

CTC Heat injection

CTC Heat Injection 200-S >>

Benkebereder

En benkebereder, eller varmtvannsbereder til benkeskap, kan ha kapasitet på 80-140 liter vann og passer, som navnet tilsier, inni et standard kjøkkenskap. Passer perfekt til hytte, leilighet og andre mindre boliger. Er rommet uten sluk, husk lekkasjestopper!

Benkebereder Oso

OSO Flexi Benk F 80>>