Per i dag er vannbåren varme en av de mest miljøvennlige måtene å varme opp huset på, og det reduserer strømbruken betraktelig. Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde og sirkulerer i enten rør i gulv, radiatorer eller viftekonvektorer.

  ctc-gs-600-uten-logo-fit-1140x500 (1).jpg

Vannbåren varme gir en behagelig og jevn temperatur i boligen. Passer spesielt godt for personer som er plaget av allergi eller astma, og som er sensitiv for støv i luften. Fleksibilitet er også et viktig nøkkelord når det gjelder vannbåren varme. Det gir deg nemlig friheten til å kunne velge mellom blant annet varmepumpe, el-kjel, vedkjel, pelletskjel eller solfangere.

I mange tilfeller er det en varmepumpe som er varmekilden til det vannbårne systemet. Det kan være en bergvarmepumpe som har borehull i fjell, slynger i jord eller slynger i sjø. Slike varmepumper har den beste besparelsen på opptil 85 prosent på de nyeste modellene. Luft–vann-varmepumper tar varmen fra uteluften og avgir til varmesystemet. Dette er en enklere installasjon med besparelse på opptil 80 prosent på de nyeste modellene.

Du kan få inntil 10 000 kr i støtte fra Enova hvis du installerer et vannbårent varmeanlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Støtte til vannbåren varme forutsetter at du samtidig investerer i en fornybar varmekilde som varmepumpe.

Se hvor mye du kan spare med en ny varmepumpe fra CTC, be om tilbud eller avtal hjemmebesøk på www.CTC.no