I løpet av de 10-12 siste årene har vann blitt den største økonomiske trusselen mot både boligeiere og forsikringsselskaper.
Vann som lekker uhemmet gjør så store skader på en bolig at den gjerne blir ubeboelig i lang tid. Ofte blir store mengder klær, gamle fotografier og annet som er lagret ødelagt for alltid, og selv om det er forsikringsselskapene som tar brorparten av regningen for alle skadene må boligeieren selv belage seg på en lekkasje blir dyrt også for dem. Ikke alt dekkes av forsikringsselskapet, blant annet skader som oppstår over tid og skader som følge av manglende- eller dårlig membran. Kondens og lekkasjer i overgang mellom membran og sluk/rør dekkes normalt heller ikke av forsikringen.

Skadene koster stadig mer
En klar tendens i forbindelse med lekkasjer er at vannskadene ikke bare blir fler, men de blir også mer kostbare. Årsaken er at de gjerne oppstår på kjøkkenet, og dette har etterhvert blitt boligens dyreste rom. Det er gjerne kjøkkenet som først blir pusset opp og oppgradert, og både kjøkkeninnredning og hvitevarer er kostbare produkter som er dyre å erstatte. Vi omgir oss også med stadig mer utstyr, i dag er både isbitmaskiner og automatiske kaffemaskiner ganske vanlig. Når disse enhetene i tillegg er bygget inn og koblet til vann med fast ledning, blir både lekkasjerisikoen og kostnadene høyere.

safe_image.jpg

Slitasje og elde
Selv om mange av skadene skyldes vannintrenging utenfra, for eksempel i forbindelse med flom eller kraftig nedbør,  er det gamle røropplegg som er den viktigste enkeltfaktoren bak alle lekkasjene. Av de omlag 70.000 lekkasjene i 2019, skyldtes 17.000 vann utenfra, mens over 30.000 lekkasjer skyldtes alder, slitasje og korrosjon. I tillegg utgjorde håndtverkerfeil og produktfeil en vesentlig årsak.

Sjekk vannrørene når du pusser opp
For å få bukt med det store antallet vannskader, må alle som pusser opp en bolig huske på å sjekke vannrørene samtidig. – En grundig sjekk av vannrørene må bli like naturlig som å gå over det elektriske anlegget, sier rørleggermester Christopher Skogstad Messiha fra

Sandvika Rørleggerbedrift AS. Han har sett mange eksempler på rustne vannrør og dårlige koblinger som enten har, eller straks kommer til å forårsake en vannlekkasje.

Du bør uansett få installert Waterguard!
Enten du tar jobben med å gå over vannrørene i boligen eller ikke, så er det aller tryggeste å få installert en Waterguard. Dette gjøres av en autorisert rørlegger, og gir en løsning som både varsle og stopper en lekkasje – før den utvikler seg til noe alvorlig. Små trådløse sensorer plasseres rundt om i boligen der en lekkasje kan tenkes å utvikle seg, og ved det miste tegn til fuktighet vil disse sørge for at vannet blir stengt, samtidig som den varsler om at en lekkasje har oppstått.

Med Waterguard får du rabatt på boligforsikringen
For forsikringsselskapene utgjør skader etter vannlekkasjer opp mot 4 milliarder årlig. For å bidra til å redusere dette tilbyr de fleste forsikringsselskapene i dag en ganske solid rabatt på forsikringspremien; helt opp til 30% er det mulig å få.
Den reelle kostnaden for installasjon av lekkasjesikring blir dermed svært lav.

Markedets mest kjøpte system for lekkasjesikring
Den norske produsenten Waterguard leverer systemer som passer til alle boligtyper og hytter. Løsningene monteres enkelt og rask av rørlegger, og dermed vil enhver antydning til lekkasje automatisk føre til at vannet stenges. Dermed stoppes lekkasjen før den rekker å gjøre skade. På denne måten bidrar Waterguard til å redusere det store omfanget av vannlekkasjer i Norge, som rent økonomisk koster mer enn skadene etter brann.