Økt sikkerhet og komfort og mindre snømåking med LK Gatevarme

LK Gatevarme er et rørsystem som holder gaten, oppkjørselen, gårdsplass, trapp eller inngangsparti snø- og isfri. LK har stor kunnskap om gatevarme gjennom mange års erfaring.

Gatevarme er et effektivt verktøy for å forebygge fallulykker, øke fremkommeligheten og redusere behovet for å holde rent om vinteren. Ved å velge vannbåren gatevarme kan brukeren utnytte spillvarme fra ulike prosesser samt fjernvarmereturer.

gatevarme1-low.jpg

Snøsmelting på sitt beste

Alltid is- og snøfrie uteflater blir virkelighet med LK Gatevarme. Systemet passer for så vel gater, torg, arenaer og anlegg som parker, parkeringsplasser og garasjeoppkjørsler. Alle komponenter i systemet er laget av korrosjonsfritt materiale, som gir lang levetid og minimalt vedlikeholdsbehov.

gatevarme2-low.jpg

Behovstilpasset drift

Systemet består av slynger med gatevarmerør som er koblet til fordelere forlagt i bakken. Gatevarmesystemet inneholder utstyr for behovsstyrt drift. Driften styres da av følere i bakken som måler temperatur og nedbør og som deretter kobler inn gatevarmen når den behøves.

Fordeler med vannbåren gatevarme

  • Reduserer risikoen for fallulykker
  • Økt tilgjengelighet for eldre og funksjonshemmede
  • Redusert behov for avising, snørydding og rengjøring
  • Spillvarme og fjernvarmeretur skal benyttes
  • Effektiviserer fjernvarmeproduksjonen
  • Mindre smuss og slaps i butikkene

 

gatevarme3.jpg