Personvernerklæring

Vi er en rørleggerbedrift lokalisert i Norge. Vi har behov for å behandle personopplysninger i vår dialog med interessenter, kunder, leverandører og brukere av denne nettsiden.

Personvern er viktig for oss og vi er opptatt av at personopplysninger vi mottar behandles trygt og i henhold til gjeldende lover om personvern. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss. Denne personvernerklæringen gjelder for oss.

Vår bedrift, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for vår behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig finner på vår nettside.

1. Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor gjør vi det

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. 

Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler til hvilket formål og hva som er det rettslige grunnlaget for vår behandling. 

 1. For å besvare henvendelser som kommer inn til oss via telefon, e-post eller bruk av kontaktskjema på nettsiden, vil vi behandle kontaktopplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse, samt annen informasjon som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av disse personopplysningene skjer for at vi skal kunne ivareta vår interesse i å hjelpe deg med det du lurer på.
 2. For å levere tjenester til våre kunder og administrere kundeforholdet, må vi behandle opplysninger om deg som kunde, herunder navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Kontrakten er grunnlaget for, og setter rammene for behandlingen av dine personopplysninger.
 3. Ved dialog, avtaleinngåelse og administrasjon av avtaleforholdet med leverandører vil det være nødvendig for oss å behandle kontaktinformasjon og andre opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser. Kontrakten er grunnlaget for, og setter rammene for behandlingen av dine personopplysninger.
 4. Hvis du har samtykket til dette, vil vi kunne sende deg markedsføringsmateriell, nyhetsbrev og annen informasjon om vår virksomhet. I den forbindelse vil følgende personopplysninger behandles: Navn på mottaker, e-postadresse, telefonnummer og adresse. 
 5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi cookies. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Formålet med dette er å kunne videreutvikle våre nettsider og gi deg en god brukeropplevelse. 

2. Utlevering av personopplysninger til andre og bruk av databehandlere

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slike grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller en lovbestemmelse som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å sikre at også våre leverandører behandler dine personopplysninger lovlig.

Vi sikrer at all behandling av personopplysninger som vi har ansvar for skjer innenfor EU/EØS-området eller at mottaker av opplysningene forplikter seg til å håndtere disse i samsvar med det europeiske personvernregelverket. 

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for.  

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi en lovpålagt plikt til å oppbevare i en viss periode før de kan slettes, for eksempel regnskapsopplysninger. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Som registrert hos oss har du rett til å: 

 • be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg (rett til innsyn)
 • be om at vi retter eller supplerer opplysninger som er feil eller misvisende (rett til retting)
 • i noen situasjoner be om at vi sletter opplysninger om deg (rett til sletting)
 • i noen situasjoner be om at vi begrenser behandlingen av personopplysninger om deg (rett til begrensning)
 • i noen situasjoner protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg (rett til å protestere)
 • be om at vi overfører opplysninger om deg til deg eller annen behandlingsansvarlig (rett til dataportabilitet)

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Dersom du har samtykket til vår behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake ved å kontakte oss. 

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det gjøre at vi må oppdatere denne personvernerklæringen. Informasjon om dette vil være tilgjengelig på vår nettside.